Integritetspolicy


SES värnar om frågor rörande den personliga integriteten på Internet. Vi anser att det är viktigt att ni får reda på hur vi behandlar era personuppgifter som vi får via Internet. Denna integritetspolicy omfattar vår användning av information som samlas in genom eller i anknytning till denna webbplats.

Vem ansvarar för de personuppgifter som samlas in på denna webbplats?

SES S.A. ("SES"), ett företag som är registrerat i enlighet med luxemburgsk lag (momsregistreringsnr LU 18953352) och finns på adress Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf, Storhertigdömet Luxemburg, är värd för och driver webbplatsen SES.COM som finns på http://www.ses.com.

Insamling och användning av uppgifter

I allmänhet kan man besöka SES på webben utan att uppge vem man är eller avslöja någon information om sig själv.  Våra webbservrar samlar endast in besökares IP-adresser. Dessa uppgifter samlas ihop för att mäta antalet besökare, genomsnittlig besökstid på webbplatsen, besökta sidor etc. och används av SES för att mäta användningen av vår webbplats och förbättra webbplatsens innehåll. Ni kan inte identifieras utifrån denna information och den används endast för att hjälpa oss att tillhandahålla en effektiv tjänst på denna webbplats. Företag som utför spårning och mätningar åt SES har också tillgång till denna information.

De tillfällen då ni tillhandahåller och samtycker till vår användning av era personuppgifter kommer vi endast att samla in och använda era personuppgifter (t.ex. namn, telefonnummer och e-post) för följande:

  • besvara förfrågningar som lämnats in av er
  • behandla beställningar eller ansökningar som lämnats in av er
  • ge er tillgång till specifik kontoinformation, t.ex. Skyline
  • skapa och förbättra våra produkter och tjänster

Då och då kommer vi att använda de personuppgifter som ni tillhandahåller oss för följande:

  • marknadsundersökningar och spårning av försäljningsdata
  • informera er om våra produkter och tjänster
  • tillhandahålla uppgifterna till våra SES filialer, som kan vara belägna utanför EES, för att ge dem möjlighet att skicka er information som kan vara av intresse för er

Som en del av de tjänster som erbjuds genom vår hemsida kan personuppgifter som ni tillhandahåller oss överföras till länder utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). Dessa länder har möjligtvis inte liknande dataskyddslagar som inom EES men vi kommer att säkerställa att er integritetsrätt fortsätter att skyddas.

Utöver vad som anges i denna integritetspolicy kommer vi inte att lämna ut någon personligt identifierbar information utan ert samtycke, om detta inte krävs enligt lag, för att skydda företagets rättmätiga intressen eller för att skydda era väsentliga intressen.

Om ni någon gång vill att vi slutar använda era personuppgifter för något eller alla av de ovanstående syftena, var då god meddela oss om detta genom att skicka e-post till info@ses.com. Vi kommer då upphöra med att använda er information för sådana syften så snart det är möjligt.

Användning av cookies

Om ni registrerar er på SES webbplats kan vi komma att använda denna information för att ge er kundinformation om SES erbjudanden i enlighet med era affärsbehov. En teknik som kallas cookies kan användas för att ge er skräddarsydd information. En cookie är ett litet dataelement som en webbplats kan skicka till er webbläsare och som lagras på er hårddisk så att vi kan identifiera er när ni återvänder. Vi kan läsa av dessa cookies för informationssyften när ni åter besöker vår webbsida. Den typ av information som vi samlar in efter att en cookie godkänts av er är specifik för er och er dator och inkluderar datorns IP-adress, det datum och den tidpunkt då webbsidan besöktes, vilka sidor som öppnades på webbplatsen och om de webbsidor som önskades öppnades ordentligt. Denna information är anonym och representerar en dator snarare än en person.

Vi använder cookie-informationen för att förbättra vår kunskap om användandet av vår webbplats och hjälper oss att klarlägga om webbplatsen drivs på ett optimalt sätt. Detta gör det möjligt för oss att utöka webbutbudet till er och erbjuda en behaglig och innovativ upplevelse på nätet.

Ni kan ställa in er webbläsare så att den meddelar er när ni får en cookie.Ni kan även radera eller blockera cookies genom att ändra inställningarna på er dator (var god se hjälprutor eller bruksanvisningar). Om ni raderar eller blockerar cookies kan ni möjligtvis inte använda vissa funktioner på webbplatsen.

Korrekta register och bevarande av uppgifter

Vår målsättning är att behålla vår information så korrekt som möjligt. Ni har rätt att få tillgång till de uppgifter som samlats in och att korrigera uppgifterna i de fall då dessa är felaktiga eller ofullständiga. Var god kontakta oss på info@ses.com.

All uppgifter ska inte bevaras längre än nödvändigt med avseende på syftet med uppgiftshanteringen och med beaktande av de lagstadgade tidsbegränsningarna.

Skydd av era personuppgifter

Vi har infört teknik och förfaranderegler med syftet att skydda er personliga integritet från obehörig åtkomst och felaktig användning och vi kommer att uppdatera dessa åtgärder när ny teknik finns tillgänglig.

Användning av era personuppgifter som lämnats till andra webbplatser

Vi ansvarar inte för andra webbplatsers integritetspolicy och förfaranden även om:

ni har öppnat en tredje parts webbplats genom att använda länkar på vår webbplats
ni kom till vår webbplats från en länk på en tredje parts webbsida
Vi rekommenderar att ni granskar integritetspolicyn för varje webbplats ni besöker och kontaktar webbplatsens ägare eller administratör om ni har några funderingar eller frågor.

Ändringar och uppdateringar

Vi gör då och då ändringar i denna integritetspolicy. Om vi genomför några omfattande ändringar i denna integritetspolicy och i sättet som vi använder era personuppgifter på kommer vi att lägga upp dessa ändringar på denna sida. Var god kontrollera vår integritetspolicy med jämna mellanrum.