Ordlista A-Ö: A


ACS (Access Control System)

Ett system som säkerställer att TV-sändningarna bara är tillgängliga för dem som har rätt att ta emot dem. Vanligen uppnås detta genom "scrambling" eller kryptering av sändningen för att göra den icke tillgänglig för icke auktoriserade tittare.ADSL (Asymmetic Digital Subscriber Line)

Ett system som möjliggör höghastighetsöverföring och mottagning av digital information/innehåll via telefonnätet.Analog

En ursprunglig metod att lagra, processa eller sända information genom en jämt och kontinuerligt varierande signal.Antenn (spröt eller yagiantenn)

En traditionell antenn som används för att ta emot marksänd TV.Asymmetrisk överföring

Sändning där datasignalerna håller olika hastighet (t.ex. hög hastighet framåt och låg på tillbakavägen).Azimut eller Sidvinkel

Vinkeln mellan norr och en enskild satellit. Kan mätas med kompass.