Om Astra


Fler än 156 miljoner hushåll i Europa har tillgång till TV-sändningar via ASTRA-satelliterna

Varumärket Astra ägs av SES S.A. SES äger och driver ett satellitsystem med över 50 satelliter placerade över hela jordklotet.

Vi direktsänder TV och radio till miljoner hushåll och erbjuder internet och andra nätverkstjänster till såväl regeringar och stora företagskoncerner som till småföretag och enskilda hushåll.