Digital-TV


I Sverige gick vi över till digital-tv mellan 2005 – 2007 och den analoga släckningen skedde den 29 oktober 2007.
Många länder i Europa har gått över till digital-tv men några återstår ännu.

På samma sätt som CD-skivorna vann över de analoga vinylskivorna och digitala kameror erövrat filmrullarna har det konventionella analoga tv-systemet, som vi levt med i över 60 år, ersatts med digital-tv.
Kvaliteten, enkelheten och kostnaden har överträffat det analoga systemet på alla områden.

Den digitala signalen är mer robust och det blir ett bättre nyttjande av frekvensutrymmet.
Med digital-tv blev det möjligt att införa HDTV tillsammans med flerkanal-ljud i hög kvalitet.

Hur fungerar det? (Tekniken)

Digitala-tv-bilder kodas som en ström med digital data medan en analog tv-bild överförs som en fortlöpande vågrörelse. Detta gör en digital tv-signal mycket tålig och motståndskraftig när det gäller störningar och avbrott.

Digitalt överfört innehåll kan också komprimeras till ett format så att fler tv-kanaler kan få plats på samma sändningsutrymme som tidigare en enda analog tv-kanal.

Analoga kabelhushåll finns kvar

Bor du i en fastighet där du tar emot kabel-tv så är det inte helt säkert att din signal är digital än. Kabel-tv operatörerna har rätt att sända analogt eller digitalt till hushållen.