3DTV


Avancerad teknologi har gjort det möjligt både rent praktiskt och ekonomiskt för dig att kunna se 3DTV hemma. 3D Bluray-spelare finns i butikerna och 3D-spel har kommit ut på marknaden via spelkonsoler.

Vad behöver jag?

  1. Du behöver en 3D-klar tv (som också kan användas för att titta på standard tv och HDTV) som har upplösningen 1920x1080 gärna med flera HDMI uttag. (Tänk på att en HDTV eller HD-projektor inte kan kompletteras med 3D-funktionalitet i efterhand.)
  2. 3D-glasögon behövs, antingen passiva eller aktiva – dessa hör alltid ihop med tv:n och tv:n avgör vilka glasögon du kommer att använda. Med aktiva glasögon upplevs ofta bilden som något skarpare än med passiva glasögon. Bilden med passiva glasögon kan upplevas något mjukare.

Hur fungerar det? (Tekniken)

3D-bilder spelas in som två olika bilder samtidigt från två objektiv skilda åt på motsvarande sätt som dina ögon.
Högra och vänstra bilden läggs ihop i en HDTV-signal som då får halva upplösningen horisontellt. När 3D-signalen kommer till din digitalbox så skickas den till tv:n som sedan tolkar den som två delbilder.
Tittarna bär speciella 3D-glasögon för att kunna separera de två bilderna åt så att rätt bild når respektive öga.

Två olika typer av 3DTV-skärmar

Det finns två olika tekniker för att visa 3D-bilder, med aktiva eller passiva glasögon. 

Tv-skärmar för aktiva glasögon visar bilderna efter varandra i mycket snabb följd. En signal från tv:n styr hur det vänstra och högra ögonglaset skall öppna och stänga för tv-bilden. Det innebär att glasögonen släpper in ljus i höger respektive vänster öga för varannan bildruta. Ofta upplevs bilden som något skarpare med aktiva glasögon.

Tv-skärmar för passiva glasögon har ett s.k. polarisationsfilter. Det innebär att båda delbilderna visas samtidigt men med olika polarisation, horisontell och vertikal. Det passiva glasögonen har motsvarande polarisation och gör att en del av bilden uppfattas av högra ögat medan den andra delen uppfattas av det vänstra ögat. Ofta upplevs bilden som något mjukare med passiva glasögon.

DVD vs Blu-ray

Blu-ray spelare kan spela både Blu-ray, DVD och CD. Det finns speciella Blu-ray spelare som även kan spela 3D-filmer.
DVD skivor har samma bildupplösning som standard tv. Blu-ray däremot har samma upplösning som HDTV men i ett progressivt format; 1080x1920/p24. Man sänder med 24 bilder/sekund som är ett etablerat format i filmindustrin. Dessutom kan ljudkvalitén vara betydligt bättre med Blu-ray än hos DVD.