Högre bildfrekvens visar rörelser bättre

Som vi skrivit om tidigare så betyder Ultra HD inte bara fler pixlar. Med hjälp av ny teknik blir pixlarna också bättre genom en bättre färgåtergivning (WCG) och en högre kontrast genom High Dynamic Range (HDR). En annan teknik som betyder mycket för bildkvalitén är också High Frame Rate (HFR), vilket helt enkelt betyder att bildfrekvensen är högre, nämligen 100 bilder/sekund.

En högre bildfrekvens gör att rörelser visas bättre och ”släpningar” i bilden minskar (se illustration nedan).
Snabbare bildfrekvenser ger som regel skarpare rörelser, men också ett mer dokumentärt utseende på innehållet.

Hur många bildrutor per tidsenhet som visas kallar man för Frame Rate och det mäts per sekund, frames per second (fps), det vill säga bilder per sekund. Standard-tv sänds med 25 bilder/sekund och vissa HDTV-sändningar sänds med 50 bilder/sekund. Standard för Ultra HD kommer att vara 100 bilder/sekund. I ett första steg, i fas 1, sänds Ultra HD med 50 bilder/sekund över satellit, som t.ex. vår Astra Ultra HD demokanal.

 

Sportsändningar på tv - stor nytta av högre bildfrekvens

Riktigt intressant är HFR vid sändningar av sportevenemang. Där är rörelserna ofta snabba och det händer mycket på skärmen. Genom att sända med HFR kan fler av detaljerna tas med och bilderna kommer bli skarpare, mer detaljerade och därmed visa rörelserna bättre.

För dig som tittar mycket på sport och live-sändningar kommer satellit att vara det absolut bästa valet för högre bildkvalité då just sändningskapaciteten är mycket hög. 

Lägre bildfrekvens innebär att det kan bli svårt att visa snabba rörelser och tittare kan uppleva släpningar i bilden. En högre bildfrekvens kommer att förbättra detta avsevärt.

 

Fakta om fps och Hz

Frames rate (fps) och Refresh rate (Hz) används båda för att beskriva bildfrekvensen idag.
Frames per second (fps) beskriver hur många olika bildrutor som skickas varje sekund i signalen till mottagaren.

Refresh rate (Hz) beskriver hur många bilder per sekund som tv-skärmen visar. Det behöver alltså inte vara olika bildrutor utan kan vara flera versioner av samma bildruta som visas när man talar om Refresh rate.
Därför använder man ofta Hz som beteckning på tv-skärmar medan fps används när man talar som signalen till mottagaren. En tv-skärm på t.ex. 100 Hz kan därför konvertera upp antalet bildrutor på sändningar i 25 fps, så bilden blir lite bättre.